Blog Image

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Årsmöte 2024

Uncategorised Posted on Mon, July 01, 2024 14:58:31
Årsmötet ägde rum på Engströms Food & Deli tisdagen 19 mars med Åke Hamrin som mötesordförande. Sällskapet bjöd därefter deltagarna på kaffe och smörgås medan Operastudion underhöll med högklassig musik från Alfhilds tid.


Minnesceremoni på Agrells dödsdag 8 november.

Uncategorised Posted on Fri, November 10, 2023 13:16:39

8 november 1923 avled Alfhild Agrell vid 74 års ålder. För att högtidlighålla att det nu gått 100 år sedan dess inbjöd Agrellsällskapet till en minnesceremoni vid Säbrå kyrka under den mörka onsdagskvällen.

Tända marschaller visade vägen till Alfhilds grav där en krans lades ner efter några inledande minnesord av Anna-Lena Lundblad.

På församlingsgården väntade sedan kaffe, smörgås, sockerkringlor och ett rikhaltigt program. Anna-Lena gjorde en resumé av Agrells liv och gärning varefter Margareta Bergvall läste ett utdrag ur en recension av ”I Stockholm”införd i IDUN 1892 som också beskrev Alfhild som person. Karin Lidén läste därefter novellen ”Sorg”.
För ett antal år sedan utlystes en tävling där repliker till novellen efterlystes. Sju av dessa poetiska bidrag lästes nu upp, av dess egna kreatörer i vissa fall.

Bäverteatern avslutade programmet med en dramatisering av en litterär seans hämtad ur Agrells dagboksroman ”Hemma i Jockmock ”.


Bäverteatern spelar upp En litterär seans ur ”I Stockholm”.
Bäverteatern spelar upp En litterär seans ur ”I Stockholm”.


Alfhilds namnsdagsfirande den 3 september 2023

Uncategorised Posted on Mon, September 11, 2023 17:00:36

Alfhilds namnsdag firades denna söndag med en rundvandring på torget där Margareta Bergvall gav en fängslande och kunnig berättelse om Alfhild och hennes uppväxt i Härnösand. Bäverteatern samt elever från estetiska gymnasieprogrammet under ledning av Ylva Steen illustrerade det hela genom att servera tablåer där olika episoder spelades upp inför en road publik. Efter detta bjöds alla medlemmar på Rutiga dukens café där man fick välja fritt bland kakor och bullar.

Alfhild presenteras för sin blivande make
Från vänster Ylva Steen, ungdomar från estetiska programmet, Margareta Bergvall


Omdöme om boken “Nyss fått ditt brev. Och svarar så här!”

Uncategorised Posted on Fri, September 01, 2023 11:44:06

BTJ, Bibliotekstjänst. Lektörsomdöme:

Författaren och dramatikern Alfhild Agrell (1849-1923) brevväxlade under senare delen av sitt liv med författaren, pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926). I Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! får vi ta del av Agrells öppenhjärtiga brev från åren 1888-1922 då hon ofta var på resa utomlands. Tyvärr finns inte Keys svar bevarade. Om Key således blir något av en skuggfigur kommer läsaren Agrell desto närmare, både som humoristisk – och stundtals argsint – kvinna och som författare. Insiktsfullt ventilerar hon sin samtids problem och aktuella frågeställningar, men hennes brev rör sig glädjande nog även på det privata planet. Breven engagerar och berör även en nutida läsare och Agrells öppna och ärliga diskussioner av brevvännens inte sällan kontroversiella verk är uppfriskande att ta del av. Ämnen som barnuppfostran och kärlek är, liksom etiska och estetiska frågor, lika aktuella i vår tid. Att det är en professionell författare som är avsändare bidrar förstås till textens njutbarhet. Lena Fries-Gedin och Karin Lidén, båda översättare, har gjort ett fint arbete med att transkribera och sammanställa, samt något förenkla och förklara de 62 breven och professor Claudia Lindén som disputerat på en avhandling om Ellen Key bidrar med intresseväckande inledning och efterord. Helhetsbetyg: 4. – – Inger Littberger Caisou-Rousseau.Littfest i Umeå 16–18 mars

Uncategorised Posted on Wed, April 26, 2023 14:23:56

Sällskapet deltog i årets Littfest med ett bokbord tillsammans med Atriums förlag. Under
fredagen medverkade Karin Lidén och Lena Gedin i ”Öppen Utställarscen” där de presenterade den nya boken: Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888– 1922.

Lena Gedin
Lena Gedin
Karin Lidén


Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888–1922

Uncategorised Posted on Wed, April 26, 2023 10:56:14

Efter att Lena Fries-Gedin och Karin Liden lagt ner ett gediget arbete med att transkribera Alfhild Agrells brev till Ellen Key var det äntligen dags för Atriums förlag att ge ut breven som en bok den 6 mars 2023. Boken består också av flera sidor noter där redaktörernas efterforskningar av händelser och personer i breven finns redovisade. Claudia Lindéns för- och efterord tillför ytterligare information om Agrell och hennes tid.

Boken har recenserats i Dala-Demokraten 2023-02-25 samt i Västerbottens Kuriren 2023-04-03.Seminariedagen 12 november 2022

Uncategorised Posted on Sat, December 10, 2022 10:40:39

Den 12 november 2022 firade Alfhild Agrell-sällskapet 10 år med ett heldagsseminarium på biblioteket i Härnösand. vackra Agrell-salen fylldes nästan helt av intresserade fans som bjöds på en rad spännande föreläsningar. Till och med författarinnan själv var närvarande: på det stora tygfotot som nu pryder den bortre väggen i salen. alldeles personligt närvarande var hon även i Karin Lidéns berättelse om det arbete Lena Gedin och Karin själv lagt ner på att bearbeta den mängd handskrivna brev som Agrell skrev till sin goda vän Ellen Key under en sammanlagd tidsrymd av 35 år. Ivrigt och metodiskt har dessa medlemmar ur sällskapet transkriberat alla 65 breven och därmed gjort dem tillgängliga för vår tids intresserade läsare. Karin Lidén beskrev fängslande det intensiva arbetet och citerade också särskilt tänkvärda utdrag ur breven. Detta är historiskt! Boken kommer ut i början av 2023 (Atrium förlag) och är en sensation! För första gången får vi möta vår författare i ”levande livet”, det vill säga den alldeles verkliga, personliga Alfhild Agrell. Det som tidigare funnits av hennes hand är endast (inte så bara, förresten!) hennes yrkesjag, alltså författarrösten. Men äntligen stiger hon här fram som den privata, förtroliga personen hon naturligtvis också var, i glädje, skratt och framgång – och i fattigdom, sjukdom och ensamhet.

Bland de andra föreläsarna var Anna-Lena Lundblad, kassör i sällskapet ända från start. Hon gav en historisk tillbakablick på alla dess göranden och låtanden, däribland det stora Alfhild Agrell-året 2018 då Härnösand sköljdes över av spännande föreläsare och allehanda ”Agrelliana”: på Teater Västernorrland, Bäverteatern, Norrdans, Länsmuséet, Folkhögskolan, Jazzklubben … Och då Härnösands kommun bjöd in konstnärer från hela landet att tävla om att skapa en utsmyckning av Stora torget, där Alfhild föddes och växte upp. 

Den kända Ulrika Knutson berättade om den omvälvande tid i slutet av 1800-talet som Alfhild Agrell var en del av: den tid då man började ifrågasätta de gamla invanda tankegångarna och öppnade sig för det så kallade moderna genombrottet: in med det nya, ut med det gamla! Claudia Lindén hakade på  med några särskilda dramer som skrevs under denna tid (bland andra Agrells Ensam) och som alla handlar om det ”stora nordiska sexualkriget”. 

Stimulerade av den intensiva dagen steg så småningom publiken ut i ett Härnösand som lyste upp tillvaron ytterligare med ett tunt lager nysnö …

/Maria Lycken

Anna-Lena Lundblad var presentatör under dagen och berättade också om sällskapets första 10 år.
Anna-Lena Lundblad var presentatör under dagen och berättade också om sällskapets första 10 år
Karin Lidén och Ulrika Knutson
Claudia Lindén föreläste om bl.a. moderskärlek under det moderna genombrottet
Agrellsalen fylls av förväntansfulla åhörare
Nöjda besökare
Middag på Sams restaurang med föreläsarna


Ny novell upptäckt?

Uncategorised Posted on Tue, March 08, 2022 18:23:11

Kan denna novell av Peter Qvist, som historikern Lars Högberg hittade i ett nummer av Västernorrlands Allehanda från nyårsafton 1877, i själva verket vara ett alster av Alfhild Agrell? Det kommer vi nog aldrig att få veta men Agrell skrev ju ofta under pseudonym. Så vem vet? Klicka på länkarna och läs själv!

VA 1877 sid 1-3

VA 1877 sid 4-6

VA 1877 sid 7-9

VA 1877 sid 10-12Next »