Den 12 november 2022 firade Alfhild Agrell-sällskapet 10 år med ett heldagsseminarium på biblioteket i Härnösand. vackra Agrell-salen fylldes nästan helt av intresserade fans som bjöds på en rad spännande föreläsningar. Till och med författarinnan själv var närvarande: på det stora tygfotot som nu pryder den bortre väggen i salen. alldeles personligt närvarande var hon även i Karin Lidéns berättelse om det arbete Lena Gedin och Karin själv lagt ner på att bearbeta den mängd handskrivna brev som Agrell skrev till sin goda vän Ellen Key under en sammanlagd tidsrymd av 35 år. Ivrigt och metodiskt har dessa medlemmar ur sällskapet transkriberat alla 65 breven och därmed gjort dem tillgängliga för vår tids intresserade läsare. Karin Lidén beskrev fängslande det intensiva arbetet och citerade också särskilt tänkvärda utdrag ur breven. Detta är historiskt! Boken kommer ut i början av 2023 (Atrium förlag) och är en sensation! För första gången får vi möta vår författare i ”levande livet”, det vill säga den alldeles verkliga, personliga Alfhild Agrell. Det som tidigare funnits av hennes hand är endast (inte så bara, förresten!) hennes yrkesjag, alltså författarrösten. Men äntligen stiger hon här fram som den privata, förtroliga personen hon naturligtvis också var, i glädje, skratt och framgång – och i fattigdom, sjukdom och ensamhet.

Bland de andra föreläsarna var Anna-Lena Lundblad, kassör i sällskapet ända från start. Hon gav en historisk tillbakablick på alla dess göranden och låtanden, däribland det stora Alfhild Agrell-året 2018 då Härnösand sköljdes över av spännande föreläsare och allehanda ”Agrelliana”: på Teater Västernorrland, Bäverteatern, Norrdans, Länsmuséet, Folkhögskolan, Jazzklubben … Och då Härnösands kommun bjöd in konstnärer från hela landet att tävla om att skapa en utsmyckning av Stora torget, där Alfhild föddes och växte upp. 

Den kända Ulrika Knutson berättade om den omvälvande tid i slutet av 1800-talet som Alfhild Agrell var en del av: den tid då man började ifrågasätta de gamla invanda tankegångarna och öppnade sig för det så kallade moderna genombrottet: in med det nya, ut med det gamla! Claudia Lindén hakade på  med några särskilda dramer som skrevs under denna tid (bland andra Agrells Ensam) och som alla handlar om det ”stora nordiska sexualkriget”. 

Stimulerade av den intensiva dagen steg så småningom publiken ut i ett Härnösand som lyste upp tillvaron ytterligare med ett tunt lager nysnö …

/Maria Lycken

Anna-Lena Lundblad var presentatör under dagen och berättade också om sällskapets första 10 år.
Anna-Lena Lundblad var presentatör under dagen och berättade också om sällskapets första 10 år
Karin Lidén och Ulrika Knutson
Claudia Lindén föreläste om bl.a. moderskärlek under det moderna genombrottet
Agrellsalen fylls av förväntansfulla åhörare
Nöjda besökare
Middag på Sams restaurang med föreläsarna