Blog Image

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Littfest i Umeå 16–18 mars

Uncategorised Posted on Wed, April 26, 2023 14:23:56

Sällskapet deltog i årets Littfest med ett bokbord tillsammans med Atriums förlag. Under
fredagen medverkade Karin Lidén och Lena Gedin i ”Öppen Utställarscen” där de presenterade den nya boken: Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888– 1922.

Lena Gedin
Lena Gedin
Karin Lidén


Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888–1922

Uncategorised Posted on Wed, April 26, 2023 10:56:14

Efter att Lena Fries-Gedin och Karin Liden lagt ner ett gediget arbete med att transkribera Alfhild Agrells brev till Ellen Key var det äntligen dags för Atriums förlag att ge ut breven som en bok den 6 mars 2023. Boken består också av flera sidor noter där redaktörernas efterforskningar av händelser och personer i breven finns redovisade. Claudia Lindéns för- och efterord tillför ytterligare information om Agrell och hennes tid.

Boken har recenserats i Dala-Demokraten 2023-02-25 samt i Västerbottens Kuriren 2023-04-03.