8 november 1923 avled Alfhild Agrell vid 74 års ålder. För att högtidlighålla att det nu gått 100 år sedan dess inbjöd Agrellsällskapet till en minnesceremoni vid Säbrå kyrka under den mörka onsdagskvällen.

Tända marschaller visade vägen till Alfhilds grav där en krans lades ner efter några inledande minnesord av Anna-Lena Lundblad.

På församlingsgården väntade sedan kaffe, smörgås, sockerkringlor och ett rikhaltigt program. Anna-Lena gjorde en resumé av Agrells liv och gärning varefter Margareta Bergvall läste ett utdrag ur en recension av ”I Stockholm”införd i IDUN 1892 som också beskrev Alfhild som person. Karin Lidén läste därefter novellen ”Sorg”.
För ett antal år sedan utlystes en tävling där repliker till novellen efterlystes. Sju av dessa poetiska bidrag lästes nu upp, av dess egna kreatörer i vissa fall.

Bäverteatern avslutade programmet med en dramatisering av en litterär seans hämtad ur Agrells dagboksroman ”Hemma i Jockmock ”.


Bäverteatern spelar upp En litterär seans ur ”I Stockholm”.
Bäverteatern spelar upp En litterär seans ur ”I Stockholm”.