Efter att Lena Fries-Gedin och Karin Liden lagt ner ett gediget arbete med att transkribera Alfhild Agrells brev till Ellen Key var det äntligen dags för Atriums förlag att ge ut breven som en bok den 6 mars 2023. Boken består också av flera sidor noter där redaktörernas efterforskningar av händelser och personer i breven finns redovisade. Claudia Lindéns för- och efterord tillför ytterligare information om Agrell och hennes tid.

Boken har recenserats i Dala-Demokraten 2023-02-25 samt i Västerbottens Kuriren 2023-04-03.