Sällskapet deltog i årets Littfest med ett bokbord tillsammans med Atriums förlag. Under
fredagen medverkade Karin Lidén och Lena Gedin i ”Öppen Utställarscen” där de presenterade den nya boken: Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888– 1922.

Lena Gedin
Lena Gedin
Karin Lidén