BTJ, Bibliotekstjänst. Lektörsomdöme:

Författaren och dramatikern Alfhild Agrell (1849-1923) brevväxlade under senare delen av sitt liv med författaren, pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926). I Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! får vi ta del av Agrells öppenhjärtiga brev från åren 1888-1922 då hon ofta var på resa utomlands. Tyvärr finns inte Keys svar bevarade. Om Key således blir något av en skuggfigur kommer läsaren Agrell desto närmare, både som humoristisk – och stundtals argsint – kvinna och som författare. Insiktsfullt ventilerar hon sin samtids problem och aktuella frågeställningar, men hennes brev rör sig glädjande nog även på det privata planet. Breven engagerar och berör även en nutida läsare och Agrells öppna och ärliga diskussioner av brevvännens inte sällan kontroversiella verk är uppfriskande att ta del av. Ämnen som barnuppfostran och kärlek är, liksom etiska och estetiska frågor, lika aktuella i vår tid. Att det är en professionell författare som är avsändare bidrar förstås till textens njutbarhet. Lena Fries-Gedin och Karin Lidén, båda översättare, har gjort ett fint arbete med att transkribera och sammanställa, samt något förenkla och förklara de 62 breven och professor Claudia Lindén som disputerat på en avhandling om Ellen Key bidrar med intresseväckande inledning och efterord. Helhetsbetyg: 4. – – Inger Littberger Caisou-Rousseau.