På grund av Corona-pandemin framflyttades Alfhild-Agrellsällskapets årsmöte till den 8 november vilket då sammanföll med Alfhilds dödsdag.

Mötet skedde på Espresso House. Efter förhandlingarna mötte Alveola Ämting upp i rollen som Alfhild Agrell. Ute på torget berättade hon om Alfhilds liv och gärning med utgångspunkt från Daniel Franzéns utsmyckningar.