Som en del av de litterära sällskapens sommarprogram på Murberget läste och berättade Lena Gedin och Karin Lidén ur Alfhild Agrells brev till Ellen Key. De har tillsammans transkriberat flera av dessa till läslig text. Evenemanget lockade c:a 15 personer.