Gunborg och Sten Rosenströms
Stiftelse för norrländskt kulturstöd har 2019 tilldelat Alfhild
Agrell-sällskapet sitt stora pris. Margareta Bergvall och Maria Lycken tog emot
priset (50 000 kr) den 23 mars på Rådhuset i Umeå i närvaro av flera medlemmar
ur stiftelsens styrelse.

Ordförande Anna-Karin Sjöstrand läste upp motiveringen: ”… Alfhild
Agrell-sällskapet har gjort en stor litterär gärning genom att i sitt arbete
synliggöra – rentav levandegöra ­– en framstående författare, tidigare gömd och
därför glömd.”

Efter prisutdelningen bjöds på festlig lunch i Rådhuset tillsammans med
styrelsen och de andra pristagarna, sångerskan Sara Ajnnak och fotografen Carl-Johan
Utsi.