För att hedra minnet av Agrells dödsdag 8 november samlades en skara människor på den nattsvarta kyrkogården vid Alfhilds gravsten. Fackeltåg,
kransnedläggning, glögg och Maria Lyckens högläsning av Ellen Klemans dödsruna vid
Alfhilds död 1923 stod på programmet.

Arrangemanget genomfördes i stämningsfull samverkan med Västernorrlands museum.