I samband med julmarknaden på Murberget 16 december bjöd Agrell-sällskapet på högläsning av fyra
Agrellberättelser med juligt vintertema.
Mitt i Agrell-utställningens sal kunde åhörarna lyssna till Lena Gedins, Anthe Sandelins och Karin Lidéns tolkningar av Agrells noveller.

Västernorrlands museum stod som medarrangör av programmet.