Blog Image

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Söndag 13 januari 2019: Releasefest och Grattis på 170-årsdagen Alfhild Agrell.

Alfhildnytt Posted on Mon, March 18, 2019 15:16:07

Ett högtidligt boksläpp på Västernorrlands museum blev det när antologin Noveller Alfhild Agrell kom från tryckeriet.

Jenny Berggren från Atrium förlag medverkade vid
festligheterna som också blev en hyllning till Agrell 170 år. Den nysläppta novellboken
och ett nytryck av dramat Räddad
såldes liksom det senaste numret av tidskriften Parnass där novellsamlingen
presenteras.

Margareta Ragnarsdotter högläste novellen Huruless käringa fick själa tebakars varefter Lena och Maria presenterade Agrell och
medverkade i ett panelsamtal med Jenny där de pratade om novellsamlingens
tillkomst och urvalet av noveller.Alfhild Agrell om vintern och julen

Alfhildnytt Posted on Mon, March 18, 2019 14:41:24

I samband med julmarknaden på Murberget 16 december bjöd Agrell-sällskapet på högläsning av fyra
Agrellberättelser med juligt vintertema.
Mitt i Agrell-utställningens sal kunde åhörarna lyssna till Lena Gedins, Anthe Sandelins och Karin Lidéns tolkningar av Agrells noveller.

Västernorrlands museum stod som medarrangör av programmet.Högtidlighållandet av Alfhild Agrells dödsdag 8 november på Säbrå kyrkogård

Alfhildnytt Posted on Mon, March 18, 2019 14:20:31

För att hedra minnet av Agrells dödsdag 8 november samlades en skara människor på den nattsvarta kyrkogården vid Alfhilds gravsten. Fackeltåg,
kransnedläggning, glögg och Maria Lyckens högläsning av Ellen Klemans dödsruna vid
Alfhilds död 1923 stod på programmet.

Arrangemanget genomfördes i stämningsfull samverkan med Västernorrlands museum.