Eva Söderberg var en av initiativtagarna till bildandet av
Alfhild Agrell-sällskapet. Nu verkar hon på Södertörns högskola men återvände
till sin hemstad Härnösand med en föreläsning under A A-året.

I Agrells texter återfinns ofta barndomsstaden Härnösand.
Den var källan till författarens trygghet och självkänsla, vilket gav henne
kraften att senare verka i och påverka det sena 1800-talets ideologiska
diskussioner i Stockholm. Eva Söderberg tog staden Härnösand som utgångspunkt för
sin föreläsning. Där iscensatte den unga Alfhild barndomens glada upptåg och
ungdomsårens våghalsiga äventyr.

Härnösand har också beskrivits i mycket positiva ordalag av
en senare författare, Ester Lindberg, som valde denna stad som uppväxtmiljö i
sina romaner om unga flickor på sin väg ut mot vuxenlivet.