6 sep 2018: Invigning av Alfhild
Agrell – ständig rebell
, den stora utställningen på Länsmuseet Murberget

En ansenlig skara intresserade hade samlats i den stora
utställningshallen där Alfhild Agrell flyttat in med dramer och
teaterinteriörer, Ellen Key-brev och nutida teaterföreställningar, noveller och
romaner, modern dans och historiska data. Museichefen Jenny Samuelsson
invigningstalade,
utställningsproducenten Maria Sundström berättade om syftet med och
tankarna bakom utställningen och sällskapets ordförande Maria Lycken skissade
brottstycken från Agrells eget liv – framför allt hennes uppväxt i Härnösand –
och hennes konstnärskap.

Läs vidare artikeln i Tidningen Ångermanland:
https://www.allehanda.se/logga-in/alskad-hatad-omstridd-ny-utstallning-om-dramatikern-och-den-standiga-rebellen-alfhild-agrell